Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orde en rust bevorderden een veelzijdige ontwikkeling van alle hulpbronnen des lands en verzekerden Aegypte een behaaglijke welvaart. Uit geen tijd bezitten Bioei van wij zoo talrijke monumenten, tempels, graven, wij- en overwinningsopschriften Aegypte' enz. en ook andere litteraire documenten als uit den tijd der Ramessiden. Karakteristiek is ook thans de overheersching van traditie en sleur; van individualiteit, van het inslaan van nieuwe banen is nauwelijks sprake. Tevergeefs zoekt men in de tallooze tempelopschriften, in de hymnen aan den Koning, op de rotsen of op minder duurzaam papyrus geschreven, in de gebeden tot de goden een nieuwe, frissche gedachte; het zijn steeds de eeuwenoude denkbeelden en denkvormen; slechts de namen zijn nieuw; het overige is kopie; zelfs de historische berichten zijn niet origineel en dus weinig betrouwbaar. De regeering is nog op dezelfde wijze ingericht als vroeger; alleen is de Koning nog meer dan vroeger de bron van alle staatsmacht; de verheerlijking, zelfs de

Bouwvallen van den tempel van Ammon te Karnak.

vergoddelijking van zijn persoon neemt steeds toe; hij wordt een godmensch, ten slotte een god; op monumenten ziet men hem gebogen in vrome devotie voor — zich zelf. Ramses' residentie was Tanis in de Delta, de Ramsesstad, die door hem tot de prachtige hoofdstad van zijn machtig rijk werd gemaakt. Daarnaast bleef Thebe de oude, hoogvereerde hoofdstad; van Memphis hoort men nauwelijks meer. Het land bloeide onder den machtigen Koning; meer nog dan de groote monumenten des Konings getuigen daarvan de talrijke bouwwerken, door particulieren gesticht. Het schijnt zelfs, dat ook de lagere volksklassen een meerdere mate van welstand genoten dan vroeger. De handel vooral moet hooger hebben gebloeid dan ooit te voren. Het meest zelfstandig ontwikkelde zich de architectuur. De zoogenaamde plantenzuil komt algemeen in gebruik; daarnaast worden pilasters met het borstbeeld * des Konings gehouwen. De grootsche, door Ramses I ontworpen, door Seti I en Ramses II voltooide zuilenhal van den Ammontempel te Karnak is een van de bewonderenswaardigste bouwwerken der Aegyptenaren. Daarnaast is te noemen de tempel

A* 4

Sluiten