is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd Lesbos met zijn talrijke havens; daartegenover ontstonden op de Lydische kust tal van steden met sterke burchten; hier begon zich reeds zeer vroeg Smyrna te ontwikkelen. Ten Zuiden der Aeoliërs Vestigden zich de Ioniërs, die naar de vermoedelijk juiste overlevering uit Athene waren gekomen; waarschijnlijk zijn zij echter sterk met andere Grieken vermengd. Ook hier werden de eilanden, vooral de groote als Chios en Samos, gekoloniseerd; Colophon, Ephesus, vooral Milete zijn de hoofdsteden der Ioniërs. Alles te zamen genomen moet de hier geschetste eerste periode van de Grieksche koloniseering worden gesteld op omstreeks 1300 tot 1000 v. Chr. Het is in dezen tijd, dat de Grieken de Phoeniciërs hebben verdrongen en zich de leiding in het Oostelijk bekken der Middellandsche Zee hebben veroverd.