Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzen, zijn perverse sententiën, zijn afschuwelijke muziek. Aristophanes' ideaal is jSophocles en nog meer Aeschylus; voor zoo iemand moesten Euripides' stukken wel een vergrijp aan de eerwaardige traditie zijn. Behalve Aristophanes hebben ook de andere blijspeldichters in dezen tijd met meer of minder succes Socrates gehekeld.

Zoo stond de moderne richting van beide zijden, zoowel van aristocraten

Socrates.

Borstbeeld in de Villa Albani te Rome.

als van democraten, aan de heftigste aanvallen bloot. Dat kon evenwel niet verhinderen, dat de nieuwe denkbeelden steeds meer ingang vonden, vooral onder de beschaafden. Dat zij ten slotte hebben gezegevierd, was hieraan te danken, /dat het individualisme, dat scherp stond zoowel tegenover de aristocratische traditie als tegen de moderne democratie, ten slotte van zijn bedenkelijke kanten is ontdaan en is gegroeid tot een verheven ethiek. Niet de sophisten hebben het laatste woord in de Grieksche philosophie gehad, maar hun ergste bestrijder, de individualist bij uitnemendheid, Socrates.

Sluiten