is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verleider der jeugd. Bovendien was Socrates, die zoowel aristocraten als democraten critiseerde, voor alle partijen een aanfluiting; bij allen gold hij als de incarnatie van den modernen geest, van de ontbinding van de maatschappelijke orde, van de ondermijning van de traditioneele zeden. Daarom heeft de oligarchie der Dertig hem het doceeren verboden; daarom heeft de democratie hem ter dood veroordeeld.

In Socrates' tijd leefde te Athene nog een ander man van groote

Thucydides.

Borstbeeld bij graai' Leicester te Holkham Hall.

Thucydides. beteekenis, Thucydides. Hij was een aanzienlijk man en behoorde tot de conservatieve partij. Aanzienlijke staatsambten heeft hij bekleed. Als strateeg voerde hij het bevel over de Thracische vloot; toen deze evenwel Amphipolis in 424 niet had kunnen redden, werd Thucydides verbannen. Sedert woonde hij op zijn landgoederen in Thracië. Reeds bij het uitbreken van den oorlog had hij het voornemen opgevat dezen geweldigen strijd te beschrijven; aan deze taak heeft hij voortaan zijn leven gewijd. Het werd zijn levensdoel te onderzoeken hoe de gebeurtenissen en toestanden werkelijk waren geweest, welke factoren een beslissenden invloed hebben gehad, wat belangrijk was en dus een uitvoerige vermelding verdiende, wat onbelangrijk was en dus ter zijde