is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gratianus was in het Westen niet bemind; de Romeinen verweten hem, dat hij de Germanen begunstigde. Het leger in Britannië geraakte tegen hem in opstand en riep den stadhouder van Britannië, Maximus, tot Keizer uit. Gratianus rukte hem te gemoet, maar in Gallië lieten zijne troepen hem in den steek; hij werd op de vlucht gedood. Theodosius erkende daarop Maximus als Augustus van Gallië, Spanje en Britannië. Valentiuianus II voerde het bestuur over Italië en Africa; zijne moeder Justina, die eigenlijk voor hem regeerde, begunstigde de Arianen, maar vond krachtigen tegenstand bij Ambrosius, bisschop van Milaan. Deze godsdiensttwisten leverden aan Maximus het voorwendsel om onverwachts tegen Valentinianus op te trekken en Italië te veroveren.

Bas reliëfs op een zuil in de renbaan te Constantinopel ter herinnering aan de

overwinningen van Theodosius.

Valentinianus zocht hulp bij Theodosius en verkreeg deze, op voorwaarde dat vaientmiahij het Arianisme zou afzweren. Theodosius trok toen met een leger, dat hoofd- Italië zakelijk uit Goten bestond, naar Italië, versloeg Maximus, liet hem ter dood he^eld' brengen en herstelde Valentinianus in zijne heerschappij. De beide Keizers vertoefden eenige jaren tezamen in Italië; in 301 keerde Iheodosius naar het Oosten terug, en Valentinianus begaf zich naar Gallië om de aanvallen der Franken af te weren. Daar kreeg hij twist met den bevelhebber der troepen, VaientiniaArbogast, een Frank; deze liet hem vermoorden en een aanzienlijk Romeinsch moord, 392. ambtenaar, Eugenius, tot Keizer uitroepen. Eugenius werd in het Westen erkend; maar Theodosius weigerde hem te erkennen en deed hem den oorlog aan. In de nabijheid van Aquileja kwam het in 394 tot een bloedigen slag. siag bij

. , t-i Aquileja,

Beide legers bestonden grooteudeels uit barbaren, dat van Eugenius en 394. Arbogast uit Alamannen en Franken, dat van Theodosius uit Goten, Hunnen en Alanen. Twee dagen streden de legers tegen elkaar; den tweeden dag

Maximus

885—388.

Maximus verovert Italië, 387.