Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Beeld van Augustus. In het Vatikaan te Rome 454

De boog van Drusus te Rome 458

Germanicus. Kop van een beeld in het Louvre te Parijs 462

Beeld van Tiberius. In het Vatikaan te Rome 463

Claudius. Borstbeeld van brons in het Louvre te Parijs 466

Seneca. Borstbeeld op een herme in het Museum te Berlijn 468

Vespasianus. Marmeren borstbeeld in het Museum te Napels 472

Bouwvallen vau het Colosseum. Steendruk naar eene teekening van Billmark. . 473

Trajanus. Marmeren borstbeeld in het Capitolijnsche Museum te Rome . . 477

Tafereel uit den oorlog tegen de Daciërs. Beeldhouwwerk op de zuil van Trajanus

te Rome

Hadrianus. Marmeren borstbeeld in het Museum te Napels 479

Herinnering aan de reis van Hadrianus in Egypte. Fragment van een mozaïek,

gevonden te Palestrina 4H0

Antoninus Pius. Marmeren boi*stbeeld in het Vatikaansche Museum te Rome . . 482

Het Pantheon. Reconstructie 484

Marcus Aurelius. Ruiterbeeld vóór het Ivapitool te Rome 489

Marcus Aurelius gehuldigd door de Parthen. Beeldhouwwerk op den triomfboog

van Marcus Aurelius te Rome 490

Vlucht van den Koning der Parthen. Bas-relief op den boog van Septimius

Severus te Rome 493

Septimius Severus. Marmeren borstbeeld in het Louvre te Parijs 494

Alexander Severus. Marmeren borstbeeld in het Museum te Florence .... 495 Valerianus geknield voor den Perzischen Koning. Bas-relief te Nakeh-Roestem in

de buurt van het oude Persepolis 496

Munt met het portret van Koningin Zenobia 497

Munt met het portret van Diocletianus 498

Constantijn de Groote. Marmeren beeld opgesteld in de voorhal van de kerk van

S. Giovanni in Laterano te Rome 502

Munt met het portret van Julianus den Afvallige 506

Bas-reliefs op een zuil in de renbaan te Constantinopel ter herinnering aan de

overwinningen van Theodosius 509

Gouden medaillon met het portret van Theodosius den Groote 510

Theodosius het rijk deelend met zijn twee zoons. Zilveren discus in het Museum

te Madrid 511

Stilico en zijn gemalin. Medaillon op een sarcophaag in de S. Ambrogio te Milaan. 513 Gouden in 1715 te Velp gevonden medaillon met het portret van Honorius, in

het Museum te Parijs 514

Placidia met haar zoontje Valentinianus III. Gedeelte van een ivoren diptychon in den Dom te Monza 515

Sluiten