is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Albert Cuyp, Het uitzeilen der vloot naar Chattam.

3 Philippe de Champaigne, Portret van Kenau Hasselaer. Dit stuk was door Temminck te Haarlem bezichtigd, toen hij daar het portret van Erasmus gekocht had.

4 A. Bloemhart, Portret van C. P. Hooft, bursre-

' O

meester (/ 17.—).

5 J. de Baen, Portret van Jan de Witt.

6 Jan Steen, Binnenhuis, boerenbruiloft.

7 Berchem, Landschap met figuren, koeien en schapen.

8 van de Poel, Springen van 't kruithuis te Delft, a°. 165 2.

9 J. Ruisdael, Een groote waterval.

10 Willem van de Velde, Stil water.

11 Dezelfde, Woelend water.

12 Frans van Mieris, Portret van Graaf Maurits van Nassau, f 1679.

13 Moreelse, Portret van Frederik van Boheme.

14 van de Venne, Willem I op zijn paradebed, a°. 1584.

15 L. v. d. Helst, Auke Stellingwerff, f 13 Juni 1665.

16 Jesaias van de Velde, De overgave van den Bosch, onder het beleid van Prins Frederik Hendrik, a°. 1629, met een zilveren medaille daarop betrekking hebbende.

17 Janson, Het slot te Heemstede.

18 Stork, Zeegezichten en Nederlandsche havens.

19 Dezelfde, dito dito 1).

In de koopsom van /1000.— voor de nrs. 12—19 waren inbegrepen de verschotten voor schoonmaken en restaureeren.

Een laatste aanvrage om qualificatie tot den aankoop van ter Borch's Bezwering van den Munsterschen Vrede, werd aangehouden. Wij vonden er later geen post over, maar daar het stuk, de bekende copie, aanwezig is, moet het toen wel gekocht zijn.

Met geschenken vlotte het minder.

24 Jan. 1804 meldde Temminck, dat aan hem door Mr. A. van Twist ten geschenke voor de Kunstgalerij was toegezonden een borstbeeld van Pieter Adriaensz. van der Werfif, en door den kunstkooper van der Aa een schilderij, dat in zijn brief

1) Rijksarchief, Nass, Dom. 295. Huis ten Bosch.

/1000. . / 5353—7.