Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 December 1808.

Revu van den directeur van liet Koninklijk Museum te Amsterdam E. J. Temminck voor den Directeur Generaal van Wetenschappen en Kunsten, wegens schilderijen, bas-reliefs, statuen en rariteiten voortkomende uit het Museum in den Haag.

Schilderijen.

1 Bakhuizen, Woelende zee.

2 van der Hagen, Landschap.

3 Teniers, Twee rokende boertjes.

4 Janzon, Een burgerwoning.

5—12 8 Stuks kleine portretjes van de familie van Nassau.

13—55 44 Portretjes van de familie van Nassau.

56 van der Venne. De helden van Nassau.

57 Breugel en van Balen, Een geestelijke visscherij.

58 Hondhorst, Graaf Hendrik van Nassau.

59 J. Mars, De belegering van Ostende.

60 Aved, Willem de Vierde.

61 Honthorst, De graaf van Nassau.

62 Miereveld, Philips Willem graaf van Nassau.

63 De graaf van Egmond.

64 D. Barends, De hertog van Alva.

65 De graaf van Hoorn.

66 G. Douw, De pensionaris Buys.

67 Kenau Hasselaar.

68 Holbein, Erasmus.

69 De gravinne van Brederode.

70 Zeeman, De slag van v. Galen voor Livorno.

71 De Delftsche v. d. Meer, De trap te Delft.

72 Miereveld, Jan van Uytenbogaard.

73 P. Wouwerman, De herneming van Coevorden.

74 Miereveld, Frederik Hendrik.

75 E. van de Velde, De uittocht uit 's Hertogenbosch.

76 Sandrart, P. C. Hooft.

77 J. Lievens, Jan van Oldenbameveld.

78 de Vlieger, 't Verdringen van graaf Jan van Nassau.

79 Frans Francx, Karei V zijne waardigheden nederleggende.

80 Hillegaard, Maurits de Waardgelders afdankende.

81 P., Frederik Hendrik bij de belegering van 's Hertogenbosch.

82 J. de Baan, De moord van de gebroeders de Wit.

83 B. Peters, Het verbranden der schepen op Chattam.

84 't Oude huis Teylingen.

85 't Jachthuis Teylingen.

86 D. de Keizer, Hogerbeets en familie.

87 Miereveld, Jacob Cats.

88 de Meyer, 't Vertrek van Willem III.

89 van de Velde, 't Hof in den Haag daar Maurits ter jacht gaat.

90 Goltzius, D. R. Camphuizen.

91 Bramer, C. P. Hooft.

92 C. Terburg, De vredehandel te Munster.

93—104 Otto Vannis, 12 schilderijen van Claudius Civilis.

Sluiten