Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tol. 85. N°. 267. Notificatie. Maandag den i"je van Grasmaand 1809.

Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken in d* 14 dezer, daarbij ten fine van berigt toezendende eene missive van den DirecteurGenl. der Wetenschappen van den 3e February l.leden aan Zijne Majesteit den Koning daarbij insisterende om een locaal tot plaatsing der Schilderijen enz. door Zijne Majesteit aan den Haag present gedaan.

De Burgemeester verzogt deswegens met den Landdrost te confereeren. tol- 149. N°. 434. 26 Zomermaand 1809.

Op het gerapporteerde van den Heer Burgemeester, dat de Landdrost hem geinformeerd had, dat de Minister van Finantiën ter zijner dispositie gesteld had het locaal, genaamd de Besoigne-Kamer (voorheen het Cabinet van den Stadhouder) tot plaatzing der Schilderijen door Zijne Majesteit aan de Stad den Haag vereerd.

Fol. 244. N°. 687. 9 Wijnmaand 1809.

Dispositie van den Landdrost in dato 5 dezer, kennisgevende, dat door den Minister van Finantiën geapprobeerd waren de schikkingen tusschen den Burgemeester en het bestuur van het Haagsch Departement tot Nut van het Algemeen omtrent het gebruik van het gebouw, genaamd de Besoigne-Kamer en dat de Secretaris-Generaal bij het voorsz. Ministerie gequalificeerd was, om het voorsz. locaal naar 's Rijks locaal aan den Burgemeester van den Haag te transporteeren.

Bijlagen tot de Verbalen van Burgemeesteren en Wethouders van den Haag

Exh. 13 Febr. 1809. Overgeblevene schilderyen.

Eerste kamer 2e Etage.

1 De prinses te paard, door Haag.

2 Het pourtrait van de princes, in pastel.

3 Een do. in pastel, zijnde een Graaf.

4 Een do. zijnde een Dame.

5 Een do. van een graaf, in een zwarte lyst.

6 28 do. van differente Capiteyns.

2e Kamer.

7 Twee pourtraite van de Erfprins van Orange, levensgr. met goude lijsten.

8 Een do. van Zoutman, Schout-by-nagt.

9 Een schilderij met drie figuren, onbekend.

10 Een pourtrait van een Prins.

11 Een ebbehout kasje, met een vrouwepourtrait.

12 Een kasje met twee dubbelde deuren, met een historie daarin geschil¬

derd, onbekend.

13 Een pourtrait van een klein prinsje.

14 Een do. van de Princes omringd met een Engel en verscheyde kindertjes.

15 Een do. van een Prins, in 't miniatur.

16 Een do. van Prins Wm. de Vde, in pastel ovale lijst.

17 Drie stuks pourtraite in pastel, onbekend.

18 Een do. van een Prins met witte monteering.

19 Een schilderij, de famielje van den Prins Willem de Vde, in silouet.

20 Twee stuks van een behangsel met figuuren.

21 Ses stuks schoorsteenstukken met kindertjes.

22 Een tekening met 3 schulpen in lijst en glas.

23 Een oude man en vrouw in wasch gebouseert, defect.

Sluiten