Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Een kapitaal stuk van Govert Fünck, voorstellende de Kruiziging van Christus tusschen de twee gauwdieven, daarbij de Heilige Familie," paneel hoog 42, breed 35 duim.

Apostool noemde daarbij den prys van f 600 1).

9- Een minne met haar zuigeling, daarnaast een klein Spaansch hondje door f erdmand Bol, doek hoog 46, breed 37^ duim.

10. Een monnik, door Gerard Dou, paneel, hoog 10, beed 8 duim.

11. Een dame met haar kind, door Willem Mieris, paneel, hoog 18, breed 14 duim.

12. Vijf kleine portretten, te samen voorstellende de vijf zinnen, door Casper Netscher, paneel, hoog 13%, breed 11 duim.

De eigenaar noemde het vier stuks, zijnde figuren ten voeten uit, verbeeldende vier van de vijf zinnen in prachtige satijnen gewaden, van zijn allerbesten tijd.

Apostool noemde het zeer bruine schilderijtjes, die veel geleden hebben.

13. Een kostbaar portretje van een dame, door Cornelis Poelenburgh paneel, hoog 7, breed 51/s duim.

14. Een tiental figuren, voorstellende »la Marionette", door fan Steen paneel hoog 24, breed 18 duim.

15. Een oude lierspeler voor een hoeve, met veel figuren, door Isaac van Ostade, paneel, hoog 18, breed 16 duim.

16. Diana in het bad verrast, zeer fijn afgewerkt stukje door Jacque de Roore, paneel, hoog 12, breed 20 duim.

17. Pendant van het voorgaande stukje, terugkeer van de jacht door denzelfden, hoog 13, breed 20 duim.

18. Hollandsche officieren in gesprek, door Jan Leduc, uit zijn besten tijd, doek, hoog 24, breed 191/, duim.

19. Een landschap met beesten, door Paulus Potter, paneel, hoog nV«, breed 19 duim. 5 15 '

2°. Landschap met een stoet die ter jacht gaat met honden en paarden, door Albert Cuyp, een der schoonste stukken van dien meester, paneel, hoog 15. breed 22^ duim. s 3'

Apostool vond dit schilderij goed doch bijgeholpen.

21. Italiaansch landschap met beesten, door Pieter van Laar, genaamd Bamboche, uitmuntend stuk, doek, hoog 24, breed 28 duim,

Apostool noemt het kleurig, verwig en dus twijfelachtig. Men vroeg er n.b. ƒ 2000 voor. c

22. Een bosch met stroomende beekjes, kostbaar werk van Jacob Ruysdael doek, hoog 21, breed 23^ duim.

De eigenaar noemde dit stuk een van Ruysdael's heldere zilverachtige schilderijen in den trant van Hobbema.

Apostool daarentegen vond het zeer zwaarmoedig en bruin en hebbend zeer veel geleden.

Met het pendant moest het volgens Apostool's aanteekening ƒ 2000 kosten.

23. Twee landschappen van J. Wynants, door Lingelbach gestoffeerd, doek, hoog 24%, breed 32 duim.

24. Een klein landschap, door Adam Pynacker, paneel, hoog 10, breed 8 duim.

1) Volgens eene mededeeling van Dr. A. Bredius was dit stuk eenige jaren geleden te Parijs voor 25.000 francs te koop.

Sluiten