is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jacoba van Beieren en Frank van Borselen.

In de 7 Dec. 1800 verzonden en 16 Jan. 1801 gepubliceerde beschrijving. — Cat. Waldorp, 1801. N°. 193, 194. — Roos, 1801. N°. 218, 219. — Waldorp, 1804. N°. 203, 204. — Inv. 1808. N°. 4, 5. — Meerman, 1808. N°. i, 2. — Cat. 1809. N°. 376.

Een oud portret. [Floris van Egmond, door Jan van Mabuse].

Cat. Waldorp, 1801. N°. 22. — Waldorp, 1804. N°. 1. — Inv. 1808. N°. 30, als Philips van Bourgondië, door Lucas van Leyden. — Meerman, 1808. N°- 3- — Ontvangen door Smissaert, 2 Aug. 1808. N°. 2. — Cat. 1809. N°. 175.

IV. ANDERE PORTRETTEN ALPHABETISCH.

Hertog van Alva. [Copie naar Willem Key].

Inv. Loo, 18 Sept. 1798, kist 2. — Cat. Waldorp, 1801. N°. 32. — Roos, 1801. N°. 10. — Waldorp, 1804. N°. 10, als door D. Barends. — Inv. 1808, N°. 34. — Meerman, 1808. N°. 9. — 22 Dec. 1808 ontvangen door Temminck, N°. 64. — Cat. 1809. N°. 16.

Admiraal [Adriaen] Banckert, door Hendrick Berckmans.

Cat. Waldorp, 1801. N°. 82. — Roos, 1801. N°. 19. - Waldorp, 1804. N°. 40. — Inv. 1808. N°. 159. — Meerman, 1808. N°. 124. — 22 Dec. 1808 ontvangen door Temminck, N°. 122. — Cat. 1809. N°. 31.

Pieter Buys, door de Keyser.

Misschien het »stuk" van de Keyser dat 17 Nov. 1802 gekocht is. — Cat. Waldorp, 1804. N°. 20. — Inv. 1808. N°. 44, als door Don. — Meerman,

1808. N°. 19. — 22 Dec. 1808 ontvangen door Temminck. N°. 66, als pensionaris Buys door Douw. — Cat. 1809. N°. 392.

D. R. Camphuyzen, door Goltzius.

Inv. 1808. N°. 75. Meerman, 1808. N°. 47. — 22 Dec. 1808 ontvangen door Temminck. N°. 90 Jacob Cats, door Mierevelt.

Cat. Waldorp, 1804. N°. 19, — 1805 gerestaureerd. — Inv. 1808. N°. 70.

Meerman, 1808. N°. 42. — 22 Dec. 1808 ontvangen door Temminck, N°. 87. — Cat. 1809. N°. 199.

Coornhert, [door Cornelis Cornelisz. van Haarlem].

Gekocht 13 April 1804 van de Remonstr. Gem. te 's-Gravenhage. — Cat.

1809. N°. 381.

Egbert Meeuwsz, Cortenaer, door B. van der Helst.

In de 7 Dec. 1800 verzonden korte beschrijving, 16 Jan. 1801 gepublceerd. — Cat. Waldorp, 1801. N°. 66. — Roos, 1801. N°. 18. — Wardorp, 1804.

38- — Inv. 1808. N°. 162. — Meerman, 1808, N°. 135. — 22 Dec. 1808 ontvangen door Temminck, N°. 123. — Cat. 1809. N°. 116.

Willem Crul, Copie [naar J. J. Heinsius], door C. van Cuylenburg.

7 Sept. 1808 betaalt aan den copiist. - Cat. Roos, 1801. N°. 244. — Inv. 1808. N°. 140. — 22 Dec. 1808 ontvangen door Temminck, N°. 121;. — Cat. 1809. N°. 65.

Erasmus, door Holbein [Copie naar Matsys],

Gekocht 6 Juli 1803 van H. C. van Molman. — Cat. Waldorp, 1804.

3°* — Inv. 1808. N°. 42. — Meerman, 1808. N°. 16. — 22 Dec. 1808 ontvangen door Temminck, N°. 68. — Cat. 1809. N°. 135.