is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST DER PLATEN.

De nationale relieken, n Maart 1795 naar de Vergaderzaal

der Staten-Generaal gebracht. Gravure van R. Vinkeles Tegenover blz. 8 Isaak Jan Alexander Gogel. Schilderij in het bezit van den

heer W. C. Burger te Antwerpen » » 14

Cornelis Sebille Roos. Schilderij door Adriaan de Lelie in

het bezit van Dr. P. F. van Hamel Roos te Amsterdam. » » 18 Het Huis in 't Bosch in het jaar 1782. Prent van C. Bogerts

naar een teekening van H. Pothoven » > 20

De bedreigde zwaan, door Jan Asselyn » » 2S

Jan Gerard Waldorp. Teekening in het bezit van den heer

H. P. Gerritsen te 's-Gravenhage » » 38

Plattegrond van de Nationale Konstgallery, geteekend door

J. G. Waldorp in 1801, in het Rijksarchief te 's-Gravenhage » > 40 Plattegrond van een Kamer en een Kabinet der Nationale

Konstgallery, geteekend door denzelfden » » 42

Everhardus Temminck. Teekening in het bezit van de dames

Temminck te 's-Gravenhage » » 60

Diploma van vrijen toegang. Gravure door R. Vinkeles

naar een teekening van J. G. Waldorp > » 66

Prent van het in 1805 uitgegeven galerijwerk »Bataafsche

Kunstgallery" » » 76

De Besogne-Kamer te 's-Gravenhage. Teekening van G.

Toorenburg in het Gemeente-Museum te 's-Gravenhage » » 80 Mr. Carel Gerard Hultman. Physionotrace door Gonord » » 88 Mr. Johan Meerman. Gravure van F. John naar een schilderij

van L. L. Boilly » » 96

Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. Schilderij door Charles Howard Hodges in het Rijksmuseum te

Amsterdam » » 110

Cornelis Apostool. Schilderij door Charles Howard Hodges in het Rijksmuseum te Amsterdam » » 120