is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoover kwam, brak te Konstantinopel een gevaarlijke opstand uit, die Justinianus bijna zijn kroon had gekost. Als rest der Oudromeinsche burgervrijheid bezaten de Byzantijnen in den circus een door geen wet erkende, maar door geen Keizer in twijfel getrokken vrijheid van spreken. Daar splitste' zich het volk in twee kerkelijke en politieke partijen; naar de kleuren der pikeurs noemden zij zich de groenen en de blauwen. Justinianus nu werd door de blauwen gesteund; de groenen waren in de oppositie. Toen dus in 532 hun woordvoerder zich bij Justinianus over hun aangedaan onrecht en de zware belastingen beklaagde, maar werd afgewezen, verlieten de groenen

De Hagia Sophia te Konstantinopel in doorsnede.

den circus. Een ander voorval verscherpte de spanning. Eenige misdadigers van beide partijen zouden worden ter dood gebracht. Twee van hen vallen van de galg en worden nog levend opgenomen, een groene en een blauwe. Beide partijen vereenigen zich nu om genade van den Keizer voor deze beiden te smeeken. Maar Justinianus weigert. Daarmede is het oproer uitgebroken: de prefectuur wordt in brand gestoken. Het wachtwoord is £fika (overwin), waarnaar deze opstand zijn naam draagt. Tevergeefs poogt de Keizer door het ontslag van eenige gehate ambtenaren en de belofte van een volledige amnestie de beweging te smoren: reeds wordt Anastasius' neef tot Keizer uitgeroepen. Justinianus is op het punt te vluchten; slechts de kloekmoedigheid van Theodora houdt hem terug. Gelukkig kan de Keizer op Belisarius rekenen, den besten veldheer van het rijk. Aan het hoofd van zijn gepanlserden trekt hij

De Nikaopstand.