is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meineed schitterend wist te zuiveren. M&3/1' een nog grootscher plechtigheid Keizertrozou hier plaats hebben, de beroemde Keizerkroning, een gebeurtenis van nmg' 80°' ver strekkende gevolgen, van wereldhistorische beteekenis. De toedracht der zaak is bekend. Toen de Koning op Kerstmis 800 zich na het gebed bij het graf van St. Pieter weer wilde opheffen, trad de Paus op hem toe en zette hem onder het gejuich der menigte de gouden Keizerskroon op het hoofd.

Onder lofgezang werd Karei naar den troon gevoerd, waar allen zich voor hem bogen en hem als Patricius, Imperator en Augustus vereerden. Ten slotte zalfde de Paus Karei tot Keizer en zijn oudsten zoon Karei tot Koning.

Zoo had het Westen weer een Keizer, den eerste na 476.

ii

Y