Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

burgeroorlog brak uit, die vooral in Westfalen en aan den Nederrijn hevig woedde. Bij Birthen behaalde Otto wel een overwinning op Giselbert en c Hendrik, maar toch bleef zijn positie hoogst bedenkelijk. Zoo zeker gevoelde Giselbert zich van zijn zaak, dat hij zich tot leenman van Frankrijk verklaarde.

Burgeroorlog in uitschland.

Lodewyk van Overzee.

Naar een oude afbeelding van zijn grafteeken, voorheen in de kerk van St. Remi te Reims.

zaak scheen verloren; maar hg toonde zich tegen al zijn vijanden

opgewassen. Bij Andernach viel hij in 939 Giselbert en Eberhard met

istuimigen aandrang aan; na korten strijd werden zij geheel verslagen: beiden kwamen om.

Deze slag veranderde den toestand geheel. De Koning werd oppermachtig, en rik vluchtte naar Frankrijk: twee hertogdommen stonden ter beschikking

Slag bij

Andernach, 939- f

Sluiten