Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zoogenaamde Rijksdag van Christus gehouden, waar de Keizer zelf, vele vorsten en een overgroote menigte ridders en anderen het kruis aannamen. In Mei 1189 trok de Keizer aan het hoofd van een uitstekend uitgerust

Frederik Barbarossa als kruisvaarder.

Miniatuur in een handschrift der Vaticaansche Bibliotheek te Rome.

leger op. De tocht ging evenals in 1096 en 1147 door Zuid-Duitschland en Hongarije. Onmetelijke scharen kruisvaarders, te voet en te paard, talrijk als het zand der zee, als de sterren des hemels, zooals een tijdgenoot zegt, trokken op naar het Oosten. Op 100,000 man kon het leger worden geschat,

Sluiten