is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Richard I Leeuwenhart, 1189-1199.

Cyprus veroverd, 1191.

strijd met eenige Fransche grooten. Terwijl deze door Hendrik II werden gesteund, verbond Richard zich met Philips. Deze deed nu een inval in het

Engelsche gebied. Zoo zag Hendrik zich in Juli 1189 gedwongen met Philips een nadeeligen vrede te sluiten; kort daarna is hij gestorven. Hij werd opgevolgd door Richard I Leeuwenhart. Richard was weinig meer dan een koene houwdegen, maar juist daarom de aangewezen vorst voor een kruistocht, mits hij door het politiek verstand van een ander werd geleid. Daar hij reeds nauw met Philips verbonden was, stond aan den kruistocht niets meer in den weg.

In de lenté van 1190 trok Richard op. Een gedeelte van zijn leger zeilde naar Italië, een ander onder den Koning zelf trok Frankrijk door. In Juli vereenigde hij zich in Bourgondië met Philips. Samen trokken zij, ongeveer 100,000 man sterk, verder. In Genua en Marseille scheepten zij zich in naar Messina, waar de Engelsche vloot hen wachtte. Hier bleven de kruisvaarders den winter van 1190 op 1191 over. Richard geraakte hier in een hevigen strijd met de Sicilianen, die weer door Philips werden gesteund. Met moeite werd de vrede hersteld. Nog erger was het, dat de tucht in het kruisleger door den langdurigen lediggang bedenkelijk verslapte. Philips besloot dus in Maart 1191 naar het Oosten te stevenen; hij zeilde naar Akkon. Richard, bevreesd dat Philips hem als overwinnaar vóór zou zijn, volgde reeds in April, Door storm geteisterd, moest zijn vloot voor Cyprus ankeren; dit eiland bezette hij in korten tijd. Deze verovering was als steunpunt voor verdere ondernemingen van het grootste gewicht; daardoor had Richard reeds meer tot stand gebracht dan eenig ander kruisvaarder sedert 1096. In Juni 1191 scheepte de Koning zich naar Syrië in en kwam voor Akkon aan,

waar hij als een heiland werd ontvangen. Zoo waren daar nu de Koningen van Frankrijk, Engeland en Jeruzalem en trederik van Zwaben vereenigd.

Beeld van Hendrik II, Koning van Engeland, op zyn tombe in het klooster Fontevrault.