is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had _ Zelfs zijn kroningsstad Aken kon hij eerst door een vrij langdurig beleg in handen krijgen — zijn optreden hield den burgeroorlog gaande, die Duitschland hoe langer hoe meer verdierf. Koenraads macht was weldra even onbeduidend als die van Willem.

In Italië zag de Keizer zijn aanhangers steeds verminderen. In zijn onmiddellijke nabijheid kwamen afval en verraad voor. Of ook de getrouwe justiciarius Petrus de Vineis daaraan schuldig stond, wie zal het zeggen? In ieder geval geloofde de Keizer aan zijn schuld en liet hem gevangennemen; in den kerker heeft Petrus zich gedood. Een nog zwaarder slag was het, dat Koning Enzio, Frederiks lievelingszoon, in 1249 in de macht der Bologneezen viel. Zoo naderde zijn regeering onder de droevigste omstandigheden haar einde. Den 19den December 1230 stierf Keizer Frederik II.

Frederik II -j-, 1250.