is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Lodewyk de Heilige. I)e val der Hohenstaufen. Het einde der Kruistoeliten.

• 1244 — 1291.

Koenraad IV, 1250—1251.

j

]

]

4

De Hanze. Rijnverbond.

Manfred,

1254—1266.

en vreug^e openbaarde zich in de Pauselijke partij bi]

Mi den dood des Keizers, het beste bewijs, hoezeer men dezen

£§ EMjppl grooten geest had gevreesd. Niemand was er, die hem kon

vervangen. Wel volgde zijn zoon Koenraad IV hem als ^ Koning op, maar deze bleef vruchteloos in Duitschland

zijn tegenstanders bestrijden. Voor hem trad in Italië s Keizers onechte zoon Manfred op. Het bleek Koenraad spoedig, dat in Duitschland voor hem niets te hopen was. De vorsten gingen voort het eene Koningsrecht na het andere aan zich te trekken. Zelfs de steden begonnen rich zelf te helpen. Aan de Oostzee en Noordzee begonnen de zeesteden zie laneen te sluiten tot beveiliging van den wederzijdschen handel, een samenwerking, waaruit later de beroemde Hanze zou ontstaan. De steden aan en Rijn volgden dat voorbeeld en stichtten onder bescherming van Willem van Holland een stedenbond. Maar hoewel Innocentius naar Rome was teruggekeerd om den Hohenstaufen de laatste slagen toe te brengen, misschien was Italië nog voor hen te behouden. Om te redden wat te redden was, verscheen Koenraad in 1252 in Zuid-Italië. Overal werd hij als de wettige Koning gehuldigd; van zijn erfland was hij in ieder geval zeker. Maar reeds m Mei

1254 stierf hij.

Welk een schoone gelegenheid voor den Paus om de Hohenstaufen voorgoed te vernietigen! Koenraad liet slechts een tweejarig zoontje na, Koenraad, door de Italianen Conradino (Konradijn) genoemd. Onmiddellijk maakte de Paus zich gereed Napels binnen te rukken. Gelukkig vond Konradijn een verdediger in Manfred, die zich krachtig te weer stelde. Maar vreezende alles te verliezen, bood hij den Paus aan om diens rechten te erkennen. Zoo kwam nog in 1254 de vrede tot stand. Met voorbijgaan van Konradijn werd Manfred