is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechten der vorsten en gaf hun de steden prijs. Zoo offerde Hendrik de toekomst van Duitschland op aan onbereikbare Keizers-idealen.

Hoe was intusschen de toestand van Italië? Waren daar factoren aanwezig itaiie. voor de wederopbouwing der Keizerlijke macht? In geen enkel opzicht. Venetië vormde reeds sedert eeuwen een onafhankelijke republiek. In den strijd met den

Verkiezing van Hendrik VII tot Koning.

Miniatuur in een handschrift van het Provinciaal Archief te Coblenz.

Keizer waren Milaan en de Lombardische steden eveneens zoo goed als geheel vrij geworden. Florence sjoot zich daarbij aan. Voor het overige was Noord- en Midden-Italië overdekt door een netwerk van kleine staatjes, steden en heeren, die elkander veelal onder de oude benamingen van Guelphen en Ghibellijnen heftig bestreden, In Zuid-Italië beheersc.hten de Anjous nog het Koninkrijk Napels; Sicilië had Koning Karël II in 1802 bij den vrede van Caltabellotta aan Frederik van Arragon moeten afstaan. En de eenige macht, die de Itali-

A** * 57

f-

fc: Vrede van Caltabellotta, 1302.