Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ „ De Engel Qabriël" een fluit»)

betracht. Het schip >< aev0erd door kapitein

met acht-en-twintig s, n ' den stryd zijn groote Jan Solaas, werd in t begin v Spaansche

,toM w».r.P schepen, door twee 0 U _ . te ontzetten. Maar Ruiter haastig wendde, doornageld, eer h* zoover k^'kreeg en genooddat hij wel zes schoten ^ ^ gaten te stoppen. zaakt was te krenge ), voerende op 't schip Kapitein Gerrit van Lem ' stukken, dat ziende,

zeilde toen tusschen g verloor de fluit al

en de twee galjoenen in. Daarna ^ ^ ^

zyn masten en wer, kloekmoedigheid door den vijand toonen van mannelyke k k itein De Liefde met verlaten. De

het schip „Den witten Eng ^ ^ ^ ^ Qiet komen.

van de fluit te berfle ' . fliep 0f het zonk of in da Hoe 't verder met dvt schpiafllep,<0n-

handen der Spanjaarden vi > ^ deel der Kapiteins

dpr-tusschen zag men dat g vannen last

niet deden wat zij b* het onwang^ hadden beloofd. Maar tll„j weêr in 't gevecht,

«, •, '"ot, doek Wi

zeilende nog eens do kardoeskista) in

r^s«5r.srsï5

kant te brengen. . kruit voor een vuur-

") Kardoes = papieren zakje met lacui ^

Sluiten