Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl de paarden daardoor zwommen. Zelfs in tegenspoed en gevaar volgde hem het geluk. Voor Salée zyn schip door storm verloren hebbende, kocht hij daar een oud wrak, dat hij liet opbouwen en men zag de Mooren de gebergde goederen drogen, en vrijwillig aan boord brengen, zonder daarvoor eenig geld te verlangen. Ook vermiste hij geen huid van zijne lading, en hij moest bekennen, dat men zooveel trouw en behulpzaamheid in Christenlanden bezwaarlijk zou vinden. Aldus deed hij, ondanks het verlies van zijn schip, eene gelukkige reis, en had voor zijne reeders meer dan de halve waarde van schip en lading overgewonnen. Op een anderen tijd uit West-Indië naar huis keerende, ontkwam hij aan een onvoorzien ongeluk. Omtrent drie of vier mijlen voorbij Bevezier, bij Fierly, op de kust van Engeland gekomen, ontmoette hij een Engelsch Parlementsoorlogsschip, dat hij met eenige eereschoten vereerde, doch het stuk geschut barstte in vele stukken, de geheele bak sprong boven op en beneden door den overloop ') heen. Een man werd door den slag gedood, een ander werden de beide beenen in stukken geslagen en vijf of zes gekwetst, zonder dat het De Ruiter, die in de nabijheid was, raakte. Eenigen tijd daarna uit Barbarije van Zafi of Azaphi komende, verviel hij op de Engelsche kust in groot gevaar. Hij bevond zich in 't begin van December, 's morgens te vier uur, toen 't nog duister was, niet ver van land, tusschen Montsbaai en de punt van Lezard, waar hij niet boven kon zeilen. Hij wendde toen westnoordwest over, omtrent vier glazen, 2) (de wind woei uit het zuidwesten) en toen weer zuidzuidoost over, zoodat hij met het aanbreken van den dag dicht boven Lezard

') Deel van het dek.

a) Uurglas (zandlooper).

Sluiten