Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen; dewijl de Hollandsche Gezanten met de Gezanten van Engeland en Frankrijk opnieuw waren verdragen '), dat men nog geen vijandschap zou plegen. Op dit aanschrijven wendde de vloot Noord over en kwam tusschen Meun en Steden ten anker. Dus liep de toeleg tegen de Zweden voor dien tijd te niet. Daarna kreeg men tijding in de Hollandsche vloot, dat de Zweden in de kleine Belt, of Middelvaartsondt, twee Deensche en twee Hollandsche oorlogsschepen hadden veroverd, en nog een Hollandsch oorlogsschip met veel klein vaartuig verbrand. Deze schepen waren door den Keurvorst van Brandenburg, tegens last en order van den Heer Van Wassenaar, aangehouden, om door hun behulp eenig krijgsvolk op Funen aan land te zetten. Ook had ze de Luitenant-Admiraal meermalen opontboden en de keurvorst hun vertrek verhinderd. De Vice-Admiraal Meppel kwam den 19den van Dantzig met zes en dertig zeilen bij de vlag; te weten met veertien oorlogsschepen, achttien koopvaarders en vier veroverde schepen; namelijk een Zweedsche kaper, met negentien stukken en vijf en veertig man, en drie Lubeker schepen, die de Zweden kort te voren hadden genomen.

Gedurende al dien tijd dat men de Nederlandsche vloot op en buiten bedrijf hield, werd bij de Heeren Gezanten omtrent beide Koningen groote vlijt aangewend om de vrede te bevorderen. Doch het was den Koningen niet weinig tegen de borst, dat de twee Republieken, of Staatsche regeeringen van Engeland en der Vereenigde Nederlanden, het Haagsche verdrag hadden gesloten, en dat ze daar beide hunne oorlogsvloten hadden, die in plaats dat de een de Zweden en de ander de Denen zou te hulp komen,

') Overeengekomen.

Sluiten