Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwingen op gelijke wijze de wet te ontvangen; dat hij veel liever een minder voordeeligen vrede zou maken, dan toelaten, dat men hem en den Koning van Denemarken daartoe zou dwingen en dat door 't gezag 't welk de twee Republieken zich wilden aanmatigen over hunne gekroonde hoofden. Terion gaf hem verder te kennen, dat het tot zijn dienst zou strekken, indien men 't misnoegen, dat de Engelsche en Hollandsche Gezanten, uit de bovengemelde scherpe bejegening hadden geschept, kon wegnemen; voorts bracht hij door zijne bemiddeling zooveel te weeg, dat ze kort daarna, nevens hem, bij Zijne Majesteit in zijn leger weer ten gehoore werden ontvangen, wel bejegend, en op 't middagmaal gehouden. Op den 24sten van Augustus zijn de Gemachtigden van beide de Koningen in onderhandeling getreden, doch zij konden elkander niet verstaan. Dus verliepen de laatste beraamde vijftien dagen, binnen welke de vrede moest worden uitgewerkt, zonder iets te verrichten en nu stond het de Nederlanders vrij den Koning van Denemarken de hand te bieden.

X. DE INNEMING VAN NYBORG.

Den achtsten van November kwam de vloot, op den middag, voor Nyborg, een stad op de Oostkust van 't eiland Funen aan de Beidt gelegen. De veldmaarschalk Schak en de andere Oversten besloten straks aan te vallen; hoewel zich vele Zweedsche ruiters op 't strand bevonden om het landen te beletten. Doch de avond beviell) hen. Echter voeren

') Overviel.

8

Sluiten