Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en De Ruiter liet hun met een brief waarschuwen, dat zij zich niet zouden beginnen te reppen '), of hij zoude hen aantasten: daar bij voegende, dat hij niet van meening was hun te beleedigen, indien ze bleven leggen: met verder verzoek, dat ze met hun verzeilen a) de langverhoopte vrede niet zouden terugzetten nadien hy verhoopte dat dit zyn doen zoude strekken om beide de Noorder Koningen tot een goede vrede te bewegen. De Zweden, zich naar de nood schikkende, beloofden, dat ze zouden blijven leggen.

XII. KRUISTOCHT TEGEN DE TURKEN (A° 1661).

Kort daarna ging de Vice-Admiraal De Ruiter met zijn vloot van zeventien schepen, in drie smaldeelen verdeeld, met de behoeftfluit") de öroene Kameel, weer van Malaga onder zeil en deed groote naarstigheid, met de zee te kruisen, om eenige Turksche roovers te achterhalen of te bezetten. Hij kreeg bericht, dat drie Turken tegen twee Hollandsche koopvaardijschepen ('t eene genoemd Juffrouw Anna, gemonteerd met dertig stukken en vijftig mannen en 't andere de Tijger, gemonteerd met veertien stukken) en een Engelschen koopvaarder waren slaags geweest; dat de Engelschman na een lang gevecht was gevlucht en ontkomen; maar de Tijger in den brand geschoten en dat het volk van de Juffrouw Anna, ten lesten met de boot vluchtende, de lont bij 't kruit hadden geleid, daar 't schip door in brand sprong. Zulke tijding verwekte te grooter ijver in den Heer De

') In beweging komen. •) Wegzeilen. *) Proviandschip.

Sluiten