Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T,,rWh« 0Cn daarna werd De R«iter vier

Turksclie roevers gewaar, daar hy jacht op maakte,

maar zy waren te vaardig in 't zeilen; ook hadden en S Vi? S,tuve koelte' «at hunne schepen helden,

teaen d"eVen van stilte- ^odat de zeilen

hSTw? mast aansloegen. Van der Zaan, die 'tbest bezeilde schip der gansche vloot had, was juist, toen

; :oors \erst in ft ffezicht kree^ een

W !i v Tar Van De Ruiter af' en toen hij s avonds by de vlag kwam, waren de Turken wel

ZZ m+U en .I°0rUit' en '*was J«ist een donkere maan tot middernacht toe; derhalve zyn zij 't met

dit a5* °fZeÜd' Daarna kreeg De Ruiter bericht, vlnnt , 7™ Wel wisten' dat de Hollandsche

krnil Van \aaP PaSSar° 0ostwaarts aa« OP ben din HWa?P daar aan' toen h« de smal-

hlw A 7 weêr byeen had-met zijn Krijgsraad voeoe M l "♦ W6êr WeSt aaD 20uden ^

voege ) ais 2„ te voren Oost aan waren gekomen; hij

Koïn ,fyD Tald6el langs de Barbarijsche kust; de Kommandeur Kornelis Evertszoon ter halve zee, en

de Kommandeur De Wildt om de Noord, langs het

vÏÏ Kllier o^K116!1611: D°Ch m<m had in*ezicht , " r J r' of Kaffhan, weer byeen te komen, om dan verder te overleggen wat men zou ondernemen.

Malt* ? , jSrUiSen' Zag De Wildt. benoorden Malta zeilende. den 15den der maand, twee schepen,

die hy met de zynen zocht in te zeilen, alles byzet-

Wa . goed kon d°en- 't Waren Turksche roofschepen, die eerst om de Noord en daarna om de

. , epe°' 200 siiel zeilden, dat ze de Hollanders

een r ^ i Veel afwonnen- Ten laatste lieten ze roode vlag van achteren waaien, en schoten

') Op dezelfde wijze.

Sluiten