is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder etc., L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZÏVV"1' la":. Des ™.» kwl de'

Snf">•'"•» Sï SV"

««ri? T °P naar '* schip Hollandia bij den gemelden Tromp, 't Welk daarna by sommigeï een kwaad vermoeden baarde, alsof hij daar eenirr w me tik bericht had gebrast, of rlad gegev7n die' t den dienst van 't Land niet wel overeen kwam

schyn °en TonstseZUlke die dikw«ls op enkelen

scüyn en losse gissingen zyn gegrond, heeft men 't

kwaad niet licht te gelooven: maar zyn oordeel op te chorten, totdat de ty d de waarheid ten vollen ontdekke cLT Fran,SChe Heeren' de Ridders ™ Lorraine van

aslin en Gavoy, met den Baron de Busca, die gelijk

ontwelden kd ^ °P '* SChiP Wj Kapitein Go'tskens onthielden, kwamen nu over op het schip van «w

DenÏÏa?evRUitr °m ^ '* gevechtb« te wonen. f , dezen daS is waardig dat men ze

m"e?nomdat waarheid beschryve: te

v^r+Jn men daar Sedert verscheidene strijdende vertellingen van uitstrooide. Ten dien einde zal ik de zaken en voorvallen naaktelyk ontvouwen, in voegen 1)

ningen, met de Generaal De Ruiters eigene hand

Joris ir/' °°k Uit hGt dagregister van 2«n Secretaris oZL a&' mitsgaders de vertellingen van andere ooggetuigen zyn voorgekomen, By gebrek van wind

') Op de wijze.