Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer klemde. De Ruiter leide het in den aanvang van 't gevecht om de Zuid, maar daarna zyn de Engelschen om de Noord gewend en De Ruiter desgelijks, 't welk een uur of twee duurde; maar De Ruiter met zijn bijhebbende schepen drong hen zoo sterk tegen de wal, dat ze weer om de Zuid moesten wenden en hij toen ook wendende, kwam zoo dicht bij de wal, dat men, de rook in 't wenden wat opklarende, de huizen en menschen op 't land in zijn schip bescheidelijk *) kon zien. De Engelschen, om de Zuid gewend, maakten toen groot zeil, om boven De Ruiter en de zijnen te komen, maar hij, hun voornemen merkende, liet alles bijzetten, om boven hen te blijven en verheugde zich dat men, die koers houdende, Bankert en de Franschen, die ver om de Zuid waren, zoude naderen en niet te ver van een verscheiden vechten en hun, desnoods, bijstaan. Dus hield hij gedurig den wind, daar hij zich van diende zooveel mogelijk was, hoewel de stilte groot belet gaf. Men vocht ondertusschen zonder ophouden. De Schout-bij-nacht der roode vlag, «iohan Herman, een dapper soldaat, lag De Ruiter met eenigen van de zijnen lang op zijde, of omtrent hem en gaf vinnig vuur, ook werd hij op gelijke wijze bejegend. Tegen den avond waren vijf Engelsche schepen van de blauwe vlag te loefwaart boven De Ruiter geraakt, die met twee branders de mijne ') maakten van op hem af te komen, dewijl toen de kapitein Philips van Almonde en noch een snauw ") zich alleen dicht achter hem hielden en de andere schepen wat verder

') Duidelijk.

s) Beweging (deden alsof) ') Groot tweemast-schip.

Sluiten