Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de zijnen sterk op schoten. Een der Engelschen werd aan boord geklampt en streek ten eersten: doch dat schip werd niet opgebracht, 'tzij dat het werd verbrand, verlaten of verloren. Van Nes de Engelschen wat inwachtende, hield de Hertog van Jork achter uit, en de Vice-Admiraal en Schout-bij-nacht van de roode vlag waren te loefwaarts van hem en kwamen hem binnen schot op zijde, sterk schietende. Van Nes had toen maar zes of acht schepen bijeen, met den Vice-Admiraal Sweers, die wat voor hem was en het tegen de Engelschen aanwendde, om boven hen te zeilen: maar hij kon niet en toen wendde hij 't weer met Van Nes henen. Een groot Engelsch schip, zeer reddeloos geschoten, hield het voor de wind om en liep achter in zijn eskader. Middelerwijl klaarde de rook wat op en Van Nes met de zijnen zagen de Ruiter en 't schip van Van Ghent te loefwaarts van hun, wat naar hen afzakkende en de Engelschen hielden wat af. Toen wendde het Van Nes weer om de Noord en liep boven de Engelschen henen, die 't beneden zijn schepen heen hielden, achter hem om. Dus kwam Van Nes bij Van Ghents schepen, waarop hij 't weer straks om de Zuid wendende, weer afhield naar den vijand toe, en gaf sterk vuur op de boven gemelde schepen der roode vlag. Hij zag ter zeiver tijd den Luitenant-Admiraal De Ruiter aan lij achter uit van hem, alleen met twee of drie schepen vergezeld, (want 'sLands vloot was door de stilte zeer van een verspreid) en dat het eskader van de blauwe vlag naar hem toeliep, en dat de Engelsche Schoutbij-nacht van 't gemelde eskader tegen De Ruiter alree doende was: dies wendde hij 't weer voor den wind om, liep naar de Engelschen der blauwe vlag, dicht achter hun heen, daar ter weerszijde vinnig werd geschoten. Van Nes gaf den gemelden Schout-bij-nacht

Sluiten