Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verklaren en te betuigen, gelijk ik ben doende by dezen: dat de gemelde Heer Ruwaard van Putten, in de voorschreven kwaliteit als Gedeputeerde en Gevolmachtigde op de vloot, met mij geleefd heeft in alle broederlijke eenigheid en openhartige vriendschap, dat nooit tusschen ons is geweest eenige de minste discrepantie, dissentie of dispuut, veel min, dat wij ooit of ooit in hevige woorden zouden zijn vervallen en nog veel min, dat ik hem zoude hebben gekwetst; verklarende in openhartigheid en waarheid voor God Almachtig en voor UEdele Groot Mogenden dat alle 't zelve zijn versierde >) en valschelijk uitgestrooide zaken.

Gelijk ik mij mede in conscientie verplicht acht naar waarheid bij dezen te betuigen, dat de gemelde Heer Ruwaard van Putten altijd een grooten en bijzonderen ijver getoond heeft om de vijanden te bevechten en dat altijd met geen minder animositeit ten aanzien van de Franschen als van de Engelschen, zooals ook uit de effecten is gebleken, dat de resolutiën om den vijand aan te grijpen, op zijn voorstel, met vele aanradende redenen bekleed, bij eenpariglük advies van den ganschen Scheepskrijgsraad zijn genomen: dat hij hem, gedurende de gansche bataille, met ongemeene standvastigheid heeft gedragen: dat hij ook wel ernstig geresolveerd is geweest, den tweeden dag het gevecht te hervatten, gelijk wij dan ook der vijanden vloten naargewend en den ganschen dag zoo dicht bij haar gehouden hebben, als het ons eenigszins mogelijk is geweest; maar de vijanden doenmaals door een slagboeg boven wind geraakt zijnde, hebben wij haar niet kunnen bezeilen, of bij haar komen en het heeft haar, zoo 't schijnt, niet

') Verzonnen.

i

Sluiten