is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder etc., L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was besloten: dan of men meer voordeels op den v\jand zoude hebben, en dienst aan den Staat doen, indien men den zeiven eerst ging aangrijpen: verzoekende daar op hun goeddunken bij geschrift te verstaan: met verder last, dat eenige schepen, die wat te verre van hem gezet lagen, de vlag wat zouden naderen. Hier op werd bij alle de Leden van den Krijgsraad, d'een voor en d'ander na, geantwoord, dat ze bleven bij 't geen den dertigsten was besloten, en dat men de eerste aanval van den vijand behoorde af te wachten, ten ware dat men meer voordeels kreeg dan men tot nog toe had, en als dan mocht besluiten den vijand aan te grijpen. Deze brieven werden door sloepen van branders, bij gebrek van galjoots, afgezonden. Den zesden woei 't bramzeils koelte, met ongestadig, regenachtig, mistig weêr: doch de zon West-tenzuiden klaarde 't op, en de wind liep West-noordwest met labbere ') koelte. Men zag vele van de vijandelijke schepen onder zeil gaan, die, zoo 't scheen, elkander te na hadden gelegen, en zich wat beter in orde zochten te stellen. Den zevenden van Juni, op den maandelijken biddag, en juist den zeiven dag op welken men in 't verleden jaar de vijanden in Souwlsbaai aantastte, raakten beide de vloten aan elkander. De LuitenantAdmiraal De Ruiter seinde na 't vroegschaffen a) den Krijgsraad aan zijn boord: daar besloten werd, dat elk zijn bot *) zoude inkorten, zoo verre dat de ankers maar op en neer zouden staan, om, wanneer men de vijanden zag afkomen, de zelve te vaardiger te kunnen lichten, en met de ebbe daar tegen aan leggen. Doch alle de leden van den Krijgsraad waren nog niet van De Ruiters boord gescheiden, of de

') Flauw. *) Ontbijt. *) Vooreind van het (anker)touw.