Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een mensch, dat men weet, van werd gebergd. Men bracht drie Fransche matrozen, die van de Nederlanders, in zee drijvende, waren gebergd, daarna aan De Ruiters boord, daar ze verklaarden, dat ze kwamen uit het Franscli fregat genoemd la Friponne bemand met tweehonderd koppen en gemonteerd met zes-en-dertig stukken, dat gezonken was en dat de Ridder.de Sourdis daar 't bevel op had: dat ook het schip le Foudroyant, gemonteerd met zeventig stukken en bemand met tusschen de vyf- en zeshonderd man, onder t gebied van den Kapitein Jan Gaberet, insgelijks gezonken was: dat ze nog twee of drie andere schepen van hunne vloot hadden zien zinken, die z« niet wisten te noemen, noch hadden kunnen zien of het Engelsche of Fransche waren. Zoodat ze rekenden de Enselschen en Franschen, met de branders omtrent veertien schepen hadden verloren. Dit werd ook van andere ooggetuigen bevestigd. Zekere Officieren van kleine vaartuigen, die 't buiten de Nederlandsche vloot hadden gehouden, verklaarden daarna dat ze drie vijandelijke schepen hadden zien zinken of springen, dat geen branders waren. Twee groote Engelsche schepen, de Cambridge en de Resolutie waren zoo doornageld en reddeloos geschoten, dat Prins Robbert die naar Engeland moest opzenden Het schip de Rupert, gemonteerd met zeventig stukken geschuts, onder 't bevel van Kapitein Herbert een kloek zeeman, had zoo lang tegen Tromp gevochten, dat het masteloos werd geschoten, en zoo gehavend, dat het daar gekleefd zoude hebben, indien t eenige Franschen, met name Vallebelle, niet hadden ontzet, en uit het gevaar geholpen. De Engelsche Kapitein William Reves bracht een brander te lijwaart van Tromp, doch de Kapitein van den brander had geen hart genoeg om Tromp aan boord te komen,

Sluiten