Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zich met de sloep bergde, insgelijks verbrand. Een andere brander, onder 't gebied van den Bidder De la Galissonniere, werd tusschen beide de liniën der vloten in den grond geschoten. De Franschen verhalen, dat de Generaal Du Quesne, ziende dat de Luitenant-Admiraal De Ruiter zich door de hitte van 't gevecht had laten afleiden en dat zijn achterhoede, onder den Vice-Admiraal De Haan, een merkelijk rak van hem was afgezonderd, den Ridder De Tourville last gaf, om met vier schepen op de achterhoede der Hollanders te naderen en die tusschen die vier schepen en de achterhoede der Franschen, onder den Heer Gabaret, te besluiten en te beknellen: doch dat er te dier tijd een groote stilte ontstond, die den toeleg belette en waardoor de hitte van 't gevecht verminderde. Van den Ridder De Lhery, voerende een schip onder 't smaldeel van den Generaal Du Quesne, wordt verhaald, dat hij bijna in 't midden van de Hollandsche achterhoede was geraakt en dat hij met een groote bestendigheid 't gevecht van vier Hollandsche schepen, die vinnig vuur op hem gaven, uitstond en nog eindelijk behouden bij de zijnen kwam. Tot omtrent ten halfvijven in den avond duurde 't gevecht van de voor- en middeltocht der Hollanders: de eerste, gelijk gezeid is, onder 't beleid van den Schout-bij-nacht Verschoor, en de tweede onder den Luitenant-Admiraal De Ruiter. Maar de achterhoede, onder den Vice-Admiraal De Haan, die, volgens zijn rang, laatst aan den man kwam, was wat later in 't gevecht, dat door de duisterheid werd gescheiden. Omtrent het ondergaan der zon zag men van De Ruiter's schip een groot Fransch Konings-oorlogsschip zinken: en sommigen willen dat er nog een tweede zou gezonken zijn, doch daarvan had men geen

Sluiten