is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder etc., L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hy erkende op een aanmerkenswaardige wijze aller menschen en zyn eigen krachteloosheid en nietigheid en de noodzakelijkheid van Gods genade en hulp in' t byzonder, en zyne voor-, mede- en uitwerking in t gemeen Dit gevoelen bracht hy in zyn bediening (byzonderlyk in groote voorvallen, hoedanig de zeeslagen zyn) zoodanig te pas, dat hy voor 't aangaan der zeegevechten met vierige gebeden de goddelijke bystand zocht te verwerven: als wetende dat hij zonder God mets vermocht. Voorts in dat gevoelen op God betrouwende, kon hy in de felste gevechten zyne zaken met bedaarden gemoede verrichten, en uitvoeren. In de kunst van 't stuurmanschap, en t geen daartoe behoorde, was hy zoo geoefend, dat hy vele Stuurluiden in kennis en ervarenheid te boven ging. Hy had in zijn tyd een scherp gezicht en was zeer opmerkende, waardoor hy op de opdoening der landen en kusten, strekking der stroomen, gelegenheid der havens, zanden, banken, gronden en ondiepten, te nauwer lette, en alles in zyn geheugenis prentte, en in zyn dagverhalen aanteekende. Hij wist oo , zelf in de kajuit blyvende, nette staat te maken van den voortgang van 't schip, alleen uit het gehoor en de beweging. Zyn ongekreukte kloekmoedigheid die zich in 't hachelykste gevaar en in de meeste verlegenheid altyd liet zien, en zyn schrandere voorzichtigheid, (die twee grootste oorlogsdeugden) waren in zeven oorlogen, meer dan veertig gevechten, en vyftien groote zeeslagen, zeven onder zijn eigen opperbeleid, aan vrienden en vijanden gebleken Zijn lange ervarenheid verschafte in alle voorvallen raad, en geen Zeeoverste wist met meer snedigheid voordeelige vechtplaatsen te kiezen; op winden en stroomen acht te geven; de loef te zoeken, en te winnen; de zynen met seinen in orde te brengen