Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naamste deel van t zeemanschap en in vele voorvallen ten uiterste verlegen zouden vinden en door eens anders oogen moeten zien. Hieruit kan men dan afnemen, wat hij gevoelde ') van degenen die uit het Hof of uit de landsoldaten, of uit burgers en koopluiden, zonder ooit de zee gebouwd, of eenig scheepsgevecht gezien te hebben, tot Scheepskapiteinschappen

bevorderd.086' ,a «d "»<">. "erdeu

Nu staat ons iets van zijn huwelijken, kinderen en nakomelingen te verhalen. Bij Maria Velters zyn eerste echtgenoot, die in haar eerste kinderbed stierf, won hy een dochter, genoemd Alida, ie weinig dagen na de moeder overleed. Bij de tweede, Kornelia Engels, teelde hij vyf kinderen: erst Adnaan, geboren in den jare 163/ en in 't achttiende jaars zyns ouderdoms te Amsterdam gestorven: ten tweede, Kornelia, geboren in den jare 1639 en getrouwd met den Heer Johan de Witte, daarna Kapitein van een compagnie zeesoldaten en sedert van 't Gollegie ter Admiraliteit te Amsterdam • ten derde, een kind dat slechts drie dagen leeide en voor zijn doopsel overleed: ten vierde, Alida geboren in den jare 1642 en eerst getrouwd met Johan Schoorer en na zyn overlijden met den Heer Thomas Pots, Predikant te Vlissingen: ten vijlde, Engel de Ruiter, geboren den tweeden Mei, in den jare 1649, daarna Ridder en Baron, ook Schout-bijnacht, en eindelijk Vice-Admiraal van Holland en West-Friesland, onder 't Goüegie ter Admiraliteit te Amsterdam, die, zijnen vader van der jeugd aan op verscheidene zeetochten verzeilende, in de vier zeeslagen, tegen de Engelsche en Pransche oorlogsvloten

') V\ eik gevoelen hij had.

Sluiten