Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tooZ;2?Tz:Te rrheden- be.

ontaardde. Bij Anna van^M" Vke..dapperheid niet

noot, weduwe van wijlen Jan v*' i derde echtge-

Margriete, geboren in den Le^esT* t6eIde h" December en daarna mi., . 652, den eersten

Somer, Bedienaar des goddeHt'** *** HeerBernardus dam: en eindelk lnna it,611 W°°rdS te Amster" en overleden te Vlissingèn in ™ deD jare 1655 op zyne plaats is gemeld. ^ Jare 1666, ffel^k

XXXIV. DE UITVAART.

Admiraals ^ d°S

een onuitsprekelijke drn JL. land en verwekte alom ingezetenen gro ïen en klef Z °Dder al ^ danen. Al dfe ^i^' S ^

welvaren recht lief hadden hJ * vr«heid en

2STT seeWd'

Hollanders, dien 't hart >,«1,1 . f rechtzinnige wat aan 'dienmalT werd^ door't overdenke'n nu zyn nooit-volprezen dfiimrt ' Z*> erkenden diensten, die zich gemeenlijk ! T ,0nvfrgeldbare vertoonen dan in 't leven Al do 6 .. klaarder in twintig of dertia inro« 7-^ zeestryden, die hij

Staat, had gevochten, werden*'nu" Va" den

r d^aên^eTL - - ~

m de Uiterste verlegenheid, ^vZVlZ^Ts

Sluiten