Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam de Majoor der stad, Witzen, wiens paard vóór

«tüü TT? ff6leid' geV0lgd van ^ee compagnieën stadssoldaten, met slepende vaandels en pieken de

SS* °c, TMm en mei

waarts. In hunne dassen en aan hun geweer hadden

ÏLTlte« tikke"' Cn de bommels waren met zwart

laken bedekt, dat een dof en droef geluid gaf Na de soldaten kwamen tien Aansprekers ter begrafenis als leiders van den rouw; voorts vier Trompetters in zwarten rouw gekleed, welker trompetten met zwarte kwispels ') waren voorzien en daar 't wap^n val den

ïaUaLeviant"Admiraal ^ hinff; daarna de groote Admiïaalsvlag van zwarte zyde, daar 't wapen des Admiraals

op was geschilderd, en die gedragen werd door Jan

SeroTJT' f°randeUr 0P een brandschfp

Heer Brunink8^ • aard' gedraffen door den Admir^l V16r kWartieren of deelen van des

in! ? /aPea' met Hert°3elyke kronen, gedragen door de Heeren Tak, De Vlaaming, De Huibert en Stevens; het groot blazoen, gedragen door den Bran

vZ T T Hendrik R0S*US' de sporen, door Johan door Temeren; t* gantelets' <*Ü«ren handschoenen,

door ?orw' ƒ raP1Gr' d°°r ®ouwens; het kasquet,

door Korbee, de wapenrok, door den Luitenant Boek

de SrVt rouwpaard. met zwart laken tot

den £ a ^ ' 611 behangen met ^er wapenschil-

nant,n ^eid werd door ke Luite¬

nanten De Zwaan en Van Bassen; daarna nog een

standaard, gevoerd door Manart: daarna een Kurassier

of geharnast man, met den stok van 't gebied 2) in

met "het t0en k™ de b-r en todiisï

met het lyk, behangen met acht wapenschilden en

gedragen van achttien boden onder 't rouwkleed, die

•) Kwasten. ') Kommando-staf.

Sluiten