is toegevoegd aan uw favorieten.

De Prinses Orsini

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER INLEIDING.

De Redactie heeft hare bizondere erkentelijkheid te betuigen aan den heer J. Bosboom Nzn., die haar in staat stelde deze hèr-uitgaaf van een te weinig gewaardeerd verhaal van onze groote schrijfster Mevr. Bosboom-Toussaint, te gelijk te maken tot een huldebetuiging aan haar, en wel door de vergunning te geven tot het herdrukken harer eigen herinneringen, in De Gids van 1886 verschenen; af te staan drie harer portretten van verschillende leeftijden, en eindelijk nog zelf uit weinig of niet-gekende gegevens een levensschets van haar toe te voegen.

Alle deze drie bijdragen — en niet het minst misschien die afbeeldsels van haar met haar fijnbesneden gelaat en peinzende uitdrukking — zullen stellig onze lezers in staat stellen de begaafde vrouw, die tijdens haar leven niet zóo gewaardeerd is als zij verdiende, nader te leeren kennen.