is toegevoegd aan uw favorieten.

De Prinses Orsini

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trées, naar gelang van den tijd, de plaats, de omstandigheden, waarin men het recht had den vorst te naderen en de meerdere of mindere vrijheid, die men zich daarbij mocht veroorloven.

Een eigenaardig onderdeel der hofétiquette vormde het zoogenaamde koninklijk lever, een gebruik dat Het „lever", wij ook in Spanje, aan het hof van Filips V zullen terugvinden. Het lever was het ochtendbezoek der personen, die het recht hadden om den koning onmiddellijk na zijn ontwaken, in zijne bijzondere vertrekken te komen begroeten. De Dauphin of Kroonprins en De dauphin, diens kinderen, de prinsen van den bloede, de opperkamerheer en andere waardigheidsbekleeders of personen, die de gunst der grandes entrées genoten, werden door den koning ontvangen, terwijl deze nog te bed lag. Had hij zijn morgenkleed aangetrokken en was hij gekamd en geschoren, dan begon het lever voor de overige leden van het koninklijk huis en den adel.

Aan het hof van L o d e w ij k XIV hebben de vrouwen een voorname rol gespeeld. Zijn huwelijk met Maria Theresia, dochter van Filips IV van Spanje, belette den Koning niet er verscheidene minnaressen (m a i t r e s s e s) op na te houden, die een aanzienlijke plaats aan het hof innamen en vaak het middelpunt waren der schitterende feesten, die daar werden gegeven. Het waren o.a. de Hertogin de Hertogin de la Vallière, Mevrouw de Montespan en la Vallière. eindelijk Mevrouw de Maintenon, die Mevr. ^evr" de deMontespaninde gunst des konings verdrong, MeJrfdT nadat zij door haar zelve aan het hof was gebracht Maintenon. om de kinderen, die Mevr. deMontespanbij den koning had, op te voeden en te onderwijzen. Mevr o u w d e Maintenon, in den roman ook wel Weduwe aangeduid als „de weduwe Scarron," was vroeger Scarron.