Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een herinnering aan Mevr.Bosboom-Toussaint

IJ de uitgave van één der werken en der herinneringen, ,uit de dagen der jeugd" van &L Mevrouw Bosboom-Toussaint vraagt de

Redakteur der Wereld-Bibliotheek mij nog eene korte levensschets der schrijfster. «viwö» j)e volgende herinneringen mogen aan dit verzoek te gemoet komen.

Anna Louisa Geertruida Toussaint, den 16en September 1812 te Alkmaar geboren, van vaders- (Hendrik Toussaint) en van moederszijde (Cornelia Magdalena Cecilia Rocquette) van Fransche Hugenootsche afkomst, trad in 1837 het eerst als schrijfster op met een romantisch verhaal „Almagro," daarna met „wat beters," zooals zij het zelve noemt, met: „De Graaf van Devonshire, romantische episode uit de jeugd van Elisabeth Tudor."

Haar onvoltooid levensverhaal eindigt, waar zij levendig weergeeft, hoe zij te moede was onder het schrijven van dit werk.

Devonshire werd o.a. in „de Gids" goed en aan-

Sluiten