Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de dagen der jeugd van Mevrouw Bosboom-Toussaint.

Aan de Redactie van de Gids.

W wensch, om den vijftig-jarigen Gids niet te besluiten zonder eene bijdrage van de schrijfster, „die de Gids steeds £ Ivl ^ een zo° goed en zoo warm hart heeft toegedragen," werd evenzeer door haar gedeeld als uw verlangen om die bijdrage te doen bestaan in een of andere mededeeling uit hare letterkundige herinneringen.

Enkele weken slechts na het schrijven dezer Herinneringsbladen (de eenige voltooide) is de vereerde schrijfster, mijne teêrgeliefde vrouw, ontslapen, en alzoo worden deze bladen thans als uit de hand onzer lieve doode u toegereikt.

Mei 1886. JOH. BOSBOOM.

* *

*

Toen ik in 't jaar 1884 door de redactie van de Gids uitgenoodigd werd om iets te schrijven naar aanleiding van de ovatie aan Beets toegedacht bij zijn 70ste ver-

Sluiten