is toegevoegd aan uw favorieten.

De Prinses Orsini

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord, wat kinderen imponeeren moet. Wel had ik het geduld en het overleg to kill them in their own huniour,1) en het niet tegen hen op te geven; maar die worsteling matte mij zóó af, dat de taak mij hoe langer hoe meer tegenstond. Het zekerste middel om de onwillige hoofdjes tot het volbrengen van zekere plichten te dwingen, waarvoor zij geen lust hadden, was mijne belofte om te vertellen onder het maken van lichte handwerkjes. Als zij hare opstellen of de conjugaties — afschuwelijk werk voor kinderen, waar-

meê men hen, geloof ik, nu oók niet meer plaagt

met goeden wil en de noodige attentie hadden afgedaan, ja! dan moest ik tot belooning historietjes voordragen, waarbij het mij geen geringe moeite kostte mijne fantasie voor kinderlijke begrippen in te richten. Ik had dan eene gewaarwording of ik geweld pleegde tegen mijzelve, en het vermoeide mij onbeschrijfelijk.

Als ik mij nu in dit verre verleden verplaats, komt het mij onbegrijpelijk voor, dat ik het nog zóólang heb uitgehouden. Waarheid is, dat ik tegen de beschamende bekentenis van mijne onmacht opzag, — en dat ik des avonds vergoeding vond voor 't geen de dag pijnlijks had gegeven.

Werkelijk, als de kinderen ter ruste waren gebracht, begon voor mij het eigenlijke leven, hetzij in mijne studiën in de stille leerkamer, hetzij in het gezellig samenzijn met de ouders. Mijnheer Kops las gewoonlijk voor, en zijne keuze was doorgaans eene gelukkige. Hollandsche lectuur was niet verboden, maar er was zelden quaestie van.2) Poëzie viel niet in den smaak; Hollandsche tijdschriften drongen er niet door, en dé

!) Ze in hun eigen trant te bestrijden

3) Heel karakteristiek voor den tijd. Betje Wolff had co jaar vroeger ook moeten vechten tegen dien voorkeur voor