Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwerpen, ook bij het uitvoeren was hij behulpzaam.

Waar Baudin verzuimde de traagheid der werklieden voort te drijven, joeg hij ze door eigen voorbeeld; hij werkte mede, of het een klein trianon ware geweest, en X hij koninklijke gunst had kunnen verdienen door mij te helpen. Eerst toen wij maanden lang op zulke wijze in betrekking hadden gestaan, noodde hij mij bij zich, om zijne bloemen en oranjeriën te zien en van dien tijd af heb ik vrijen toegang."

„Dan weet ik wat hij is," riep de ridder, „een rustend bouwmeester, die onder Le Nötre of Mansard rijk is XVI geworden, en nu den ouden knecht niet vergeten kan."

„Neen, zoo iets is het niet; zijne gesprekken, als hij spreken wil, getuigen van eene veelzijdige kennis, van eene beschaving, die men niet bij een zulken zoeken zou; meer dan eens zelfs ontvallen hem woorden of opmerkingen, die bewijzen dat hij in kringen heeft verkeerd, waar men geen man van die soort zou toelaten, en toch weer is er in geheel zijn gedrag, en soms in zijne manieren, iets eenvoudigs en burgerlijks, tot plompheid toe, dat hem volmaakt gelijkstelt met zijn onbeduidenden naam."

„Dat is allervreemdst! En heeft hij ook vrouwelijke wezens om zich, die Sieur Frangois ?"

„Zijne dochter!" antwoordde de Sainbertót, eenigszins haastig, „als zij ten minste zijne dochter is," voegde hij er langzamer bij.

„Oho! betrapt, waarde graaf! die dochter is een engel, een schat, eene betooverende schoonheid, die u betooverd heeft en mij betooveren zal, enz., enz."

„In waarheid een engel, als er zoodanige op aarde rondgaan, d'Erlanges ! ik heb haar lief, zooals ik nooit heb bemind!"

„Ja, dat is natuurlijk, dat zegt men altijd van zijne tegenwoordige liefde."

Sluiten