Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

families hebben hare kasteelen; nieuwe Hertoginnen worden er niet meer gemaakt...

„Daarvoor ook bescherme ons de Hemel I"

„En voor een Lid van het Koningshuis ligt het te ver van Parijs."

„Misschien Mevrouw de Maintenon," hernam de Sieur met een bitteren glimlach.

„En dan St. Cyr?"

„Ja, het is eene vrouw vol voorzienige wijsheid I Eene voegelijke wijkplaats voor eene koninklijke weduwe — St. Cyr I"

Plotseling riep Diana : „Maar, Graaf I gij zijt niet eerlijk ; de Prinses Elisabeth Farnese woont toch ook aan het Hof van Savoije, en haar hebt gij nog nimmer beschreven, niet eens genoemd."

„Zij wordt.... Koningin van Spanje," sprak de Sainbertöt, met een donkeren gloed op het voorhoofd."

„Zie," sprak d'Erlanges, „terwijl wij in uw ChanteLoup omdwaalden, is de Sainbertöt van de bergen naar het Hof gedaald I"

„Dan is hij nu toch zoo laag als men komen kan," riep de Sieur Fran^ois met ongedwongen afkeer.

„Anderen zouden vinden, dat hij gestegen is," sprak de graaf.

„Dan weten zij niet, wat zij zeggen," hernam de Sieur; „daar is geene plaats, waar men kleiner zijn moet, wil men er leven, dan juist aan het Hof. Geene ook, waar list en trouweloosheid en behendige eigenbaat, en alles wat een redelijk mensch verlaagt en ontadelt, zoo zeker de beste trappen zijn om hoog te klimmen; waar het lichtzinnig verzaken van heilige plichten, het verstompen van fijn zedelijk gevoel, zoozeer de noodzakelijke voorwaarden zijn, om niet belachelijk te wezen, en nog een weinig rust te hebben ;

PRINSES ORSINI.

7

Sluiten