Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zult, want ik kan niet handelen zooals anderen; daarop moet gij rekenen. Gij hebt een dag of acht tijd voor u, en op het eerste verzoek, dat ik u doen zal, reist gij af naar Poitiers; gij vertoeft daar een korten tijd in het hötel des deux Maréchaux, waar ik mij bij u zal voegen, en dan kunnen wij uwe reiskoets gebruiken — ten minste tot Perpignan!"

„Perpignan ! wij gaan dus naar Spanje?"

„Naar Spanje!" hernam de Sieur op zijn meest doffen en zwaarmoedigen toon. „En nu, jonge man! ga gij afscheid nemen van Diana, want gij zult haar niet wederzien dan na het welgelukken van onze poging; geef haar hoop, maar flauwe hoop, want de teleurstelling mocht eenmaal te bitter zijn, en zeg haar niets van mij; ik zal niet met haar spreken over dit onderwerp dan na onze terugkomst."

„Ik zal in dit alles handelen geheel naar uw wil Mijnheer!" antwoordde de Sainbertöt; „maar erken! dat mijn vertrouwen ..

„Groot is, Mijnheer de Graaf! en beproefd moet worden, meer dan ik wenschte," hernam de Sieur, hem de hand reikende, „maar ook welke de uitkomst moge zijn van deze reis, kan zij niet voor u al het dubbelzinnige ophelderen van mijn toestand, toch, Graaf! — toch — zult gij mij dankbaar zijn en om deze handelwijs hoogachten!"

„Ik doe het reeds nü, want eene inwendige overtuiging spreekt voor u in mijn hart!" hernam de jonqe edelman. M

Werktuigelijk ging hij daarna Diana opzoeken, maar zijne gedachten waren slechts ten deele met haar; zij dwaalden telkens af op gissingen en vragen, die niemand hem kon beantwoorden, en het meisje het allerminst, zoo hij ze aan haar had durven richten. Eerst toen hij terugwandelde naar zijn kasteel begon

Sluiten