Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En nu is hij tegen Lanty aangeïoopen, wien hij

oïhiiZl9 V8rZ°Cht ï6m aan tC dienen' niet anders dan

van Lh 96W°0n bezoeker was en dat zoo maar

od hit P9f3n 2°U' Lanty blijft den 9anschen dag op het Paleis; met heel veel voorzichtigheid en een

weimg behendigheid kunnen wij hem dus van daacr

It't mT ,e"Le2en,- »

- en dan ? veTk^ ^al beschuldigen, en dan en dan _ o! maar Mijnheer de Graaf! als hij ééns weer uit het Paleis Medina is - dan redt zich he overige van zelf!" net

ni« waaa;, d°AgLÏ" ReK"""

- "v°or "*« ^ingi

s;r^»,.,ra nu°Me de Hmos ™ ori«""

„Nu dan, allerliefste! ga uwe maatregelen nemen " hernam Orrj, e„ drukte haar de hf„d.

hebben." " ZUU ^ ^ ondankbar* verplicht

hPïhPneeSteH]k,e' Van WiCnS h0udin9 en blik wJJ reeds hebben gesproken, had onder dat voorkomen van verveling en ten halve verborgen, zooals hij het was voor

Orryj door de breede ploo.en van faet zware

XL7T, Tr °°ren 200 Wd g6brUikt Aanrende di

tooneel, dat hij nu in zich zeiven zeide:

hPnDii?Ub?niy! a!f dat de man is' dien ik me«n, dan had ï„ v ^6n'. ~~ en toen 0rry zich van Cynthia on har , 'f,gmg Zachtkens met katteschreden op haar toe en fluisterde haar in, terwijl hij eene bijna knielende buiging maakte: „Lief kind! verkoop mij ook wat nieuws, tot den prijs dien gij zelve bepalen

"*m!':.Sprak zi* en za3 hem spottend aan. Toch scheen zijn voorkomen haar te bevallen, en inderdaad,

Sluiten