Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

DE KONINGIN VAN SPANJE.

^ ^6n W8^ Van naar Burgoa

Za^ men Koninkliike rijtuigen en hofkoetsen voortrijden met zooveel snelheid, als een dubbel gespan van s.terke rcispaarden het konden mogelijk maken, in een bar spi^nan mrav

een bevrozen grond en bij slechte wegen;' want het was in het laatste der wintermaand, en zelfs Spanje heeft zijne dagen van guurheid en van koude. Maar op wie daarbinnen gezeten waren in de koetsen gewikkeld in gemakkelijke en warme reiskleederen' door dicht en mollig bont beschut tegen iederen aanval van wind en vorst - konden beide hunne plage niet oefenen, of het moest zijn, dat de vertraging hunner reis hun reeds tot de allergrootste kwelling was. Voor een hunner moest dat zeker zijn, want het was Filips V, die met zijn gevolg en de Camarera-Major, zijne nieuwe gemalin te gemoet reisde tot aan Guadalaxara — of liever, het was de Camarera-Major, die

Sluiten