is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitbesteding van weezen door burgerlijke armbesturen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze elf ledikanten sliepen 22 kinderen . . . Deze 3 kamers waren aan de achterzijde van het huis gelegen, aan het eind van een lange gang. Niet het minste toezicht des nachts over 22 verpleegden waarbij er zijn van 1 en van 16 en 17 jaar. De juffrouw beweerde wel dat zij ze „kort hield", dat was haar opvoedingsleus. Dieper inzicht en eenige opvoedkundige kennis kon men ook niet van haar verwachten."

En nu Zeeland. In het dorpje Nisse op Zuid-Beveland vindt men het volgende : een gezin van 5 weezen bestaande uit een meisje van 20 jaar, een van 14, een jongen van 12 en twee kleinen van 6 en 8 jaar woont daar samen in een klein huisje. Diaconie en Armbestuur werken hier vereenigd om dit gezin in stand te houden; ') de eerste geeft vrije woning, het laatste f 4 per week (voor 5 weezen). Het oudste meisje is ernstig ziek, den geheelen winter reeds bedlegerig (nu wij dit schrijven, in het laatste stadium van haar ziekte). Dit is dus feitelijk het hoofd van het gezin, maar zelf zou ze goede verpleging zeer noodig hebben. Die krijgt ze nu van haar zusje van 14 jaar, dat tevens het huisje moet schoonhouden, op de andere kinderen moet passen én het huishoudentje besturen. Volgens het Armbestuur hebben ze het goed, daar ze van particulieren ook nog wel eens wat krijgen, zelf klagen ze niet, daar ze bij elkander kunnen blijven. Het oudste meisje vertelde: het is natuurlijk geen weelde, maar we komen er toch.

De „Yereeniging tot Weezenverpleging op Zuid-Beveland" had voorgesteld om de opvoeding van de jongste kinderen op zich te nemen, doch daar had men geen ooren naar, zoo was het goedkooper en ook voldoende.

Dit laatste is een groote vraag. Gebrek lijden de kinderen niet, maar van verzorging, opvoeding of leiding is ook totaal geen sprake, en dat dus een dergelijk samenwonen afkeuring verdient, zal wel niemand tegenspreken. De „zorg", die hier van overheidswege den kinderen ten deel valt, is bepaald onvoldoende.

') In het officieele rapport over het Armbestuur kan men vinden, dat in Nisse /' 90,- per kind betaald wordt door het Armbestuur. Een aanmerkelijk verschil dus met de ons verstrekte gegevens.