Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verpleegden; worden deze in staat geacht in eigen onderhoud te kunnen voorzien, dan „trekt het bestuur de handen van hen af" of „zijn zij op later leeftijd geheel uit het oog verloren". De Commissie voor Stadsbestedelingen te Amsterdam maakt ook in dezen weer een gunstige uitzondering.

Men ziet, schijnt het, niet in, het nut en de noodzakelijkheid van statistieken, levensregisters, zou ik ze liever noemen in dit verband, want ze moeten ons een zoo getrouw mogelijk beeld geven van het geheele leven van de verpleegden, zoowel vóór, tijdens, als na de opname. Eerst dan zal men een maatstaf krijgen waarnaar de resultaten beoordeeld kunnen worden.

Schuwt men wellicht de moeite, daaraan verbonden ? Dan meenen wij te mogen verzekeren dat deze moeite in korten ti/jd zich zelve zal honen met grooter gemakkelijkheid van arbeiden en juister inzichten voor de toekomst.

De tot nu toe gevolgde gewoonten getuigen niet altijd van een juiste opvatting van de „vaderlijke zorg" uitgeoefend door de verschillende besturen en schoon men erkentelijk moet zijn voor het vele goede dat reeds gedaan wordt en dat gaandeweg hier en daar tot stand komt, een dringende eisch tot algemeen doorgevoerde reorganisatie op dit gebied van kinderzorg is o. i. uit alle gegevens voldoende gebleken. —

Eindigen wij met den wensch dat de hier besproken onderzoekingen mogen leiden tot meer belangstelling en deelneming in het lot onzer weezen, geuit in practische hulp en daadwerkelijken 'steun.

Sluiten