Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe uitgaven van W. VERSLUYS te Amsterdam.

DE HYGIÈNE IN HET SCHOOLLEVEN

LUOR

Dr. H. C. GEUKEN,

Arts te Apeldoorn.

Onderwijzer in de Schoolhygiène aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen te Apeldoorn.

Prijs ingenaaid 1 2,90; gebonden f 3,50.

Het Schoolblad zegt van dit boek o. a:

Een mooi degelijk werk, waarin alle geleerde omhaal met zorg is vermeden. De zachte papiertint en de heldere druk maken bovendien de lectuur aangenaam en gemakkelijk. Met genoegen hebben wij enkele hoofdstukken in het boek gelezen, en wij gelooven, dat er totnogtoe geen beter werk over dit onderwijs is verschenen.

Voor een goede behartiging van de hygienische verzorging der schooljeugd toch is samenwerking van ouders en onderwijzers dringend noodzakelijk. En beiden vinden in dit boek alles, wat zij noodig hebben te weten en 1e behartigen. Daarom moest eigenlijk iedere school een exemplaar van dit werk bezitten.

Wij wenschen dit degelijke werk daarom een ruim debiet toe, vooral ook onder de meer ontwikkelde ouders.

Sluiten